23-04-2014

«Амобилтә Интернет» амаҵзура аҿыхра аҳәаа еиҵатәхоит

Ҳаҭыр зқәу абонентцәа!

2014 ш., Мшаԥымза 22 инаркны  АҞӘАФОН акоммерциатә ахәхшәааратә планқәа рҿы  «Амобилтә Интернет» амаҵзура аҿыхра аҳәаа еиҵатәхоит.

 

 

Ахәхшәааратә план ахьӡ              

«Амобилтә Интернет»

амаҵзура аҿыхра аҳәаа

Ауниверсатә

11,00 мааҭ

Фреш

11,50 мааҭ

АҞӘАМАРИН

12,00 мааҭ

Апельсин

14,00 мааҭ

Онлаин MAXI

0,00 мааҭ

Онлаинер

0,00 мааҭ

АҞӘАТОРИА

9,99 мааҭ

ЛИМИТДАТӘИ

9,00 мааҭ

АҾЫЦ  300

10,00 мааҭ

МОРЕ

9,00 мааҭ

АҞӘАМАРИН ЛАИТ

9,00 мааҭ

Сара салхымҭа 4G

0,00 мааҭ

3G-Драив

20,00 мааҭ

Лимитдатәи Аинтернет 1250

0,00 мааҭ

Лимитдатәи Аинтернет 1750

0,00 мааҭ

Акорпоративтә+

9,50 мааҭ

ИНФИНИТИ

8,50 мааҭ

Бизнес

7,50 мааҭ

Премиум

9,00 мааҭ

ЧАИХАНА

                                 9,00 мааҭ

 

ИАЕ «АҞӘАФОН-GSM» адәныҟатәи аимадарақәа рыҟәша